0
Medias
kantajaunari.eus  - Hau da euskarazko liturgiaren atari ofizial berriaren helbidea Baiona, Lezkar eta Olorongo elizbarrutiarentzat.
kantajaunari.eus  - Hau da euskarazko liturgiaren atari ofizial berriaren helbidea Baiona, Lezkar eta Olorongo elizbarrutiarentzat.

| ND de la Bidassoa 1048 mots

kantajaunari.eus - Hau da euskarazko liturgiaren atari ofizial berriaren helbidea Baiona, Lezkar eta Olorongo elizbarrutiarentzat.

kantajaunari.eus - C’est l’adresse du nouveau portail officiel de la liturgie en langue basque pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron.

kantajaunari.eus
kantajaunari.eus ©
kantajaunari.eus

kantajaunari.eus

 

Hau da euskarazko liturgiaren atari ofizial berriaren helbidea Baiona, Lezkar eta Olorongo elizbarrutiarentzat.

Aspalditik igurikatzen zen tresna berri hau Euskal Herriko parropien, apezen, liturgi talde eta animatzaileen, parropietako koralen eta organisten zerbitzuko da.

Baionako elizbarrutiak bi herenerako eta Kanta Jaunari elkarteak heren baterako finantzatua izan da.

 

Zer du gaur egun atari berri horrek ?

 

•       Irakurgaiak : Bibliako irakurketen eta Igande eta Bestetako salmoen testuak, salmoaren partitura eta grabaketarekin, kantu hautu batekin eta Jainko herriaren otoitz  proposamenekin.

•       Kantikak : 2021ean argitaratu « Otoitz eta Kantu » azken bilduman argitaraturiko kantak, kantu bakoitzarentzat testua, bere erreferentziak (marka, egileak, konpositoreak, oharrak), frantsesezko itzulpena (baldin badago), partiturak, grabaketak eta bideoa, baldin badago. Bilaketa alfabetikoki edo gai edo denbora liturgikoaren arabera sailkatuz errazten da.

•       Meza Sainduko Kantuak : mezaren une desberdinetako testuak, partiturak eta grabaketak (agurrak, Bekatuen urrikiak, Gloria, etab...) Atal honek, oraingoz, Erromako Meza Liburuan dagoen meza ofizialaz besterik ez du barne hartzen, eta ondoko asteetan osatua izanen da.

•       Beste Kantuak : atal honek kantiketaz bestelako kantu ezberdinak proposatuko ditu, hala nola katekesirako erabiliak edo paraliturgikoak, hau da, ospakizun liturgikoetarik kanpo erabiliak.

•       Hainbat baliabide : gaika sailkatuak (sakramentuak, erritualak, historia, kultura eta ondarea, musika eta kantuak, etab.), dokumentu ezberdinak aurkituko dira, hala nola erritual batzuen (bataioak, ehorzketak, ezkontza...) eskura jartzea, Vatikanoko II. Erreforma liturgikoaren historiari buruzko dokumentuak Euskal Herrian, debozio herrikoiei buruzko dokumentuak (beilak, Besta Berri...), gaur egun agortuak diren kantu zaharren bildumak edo partiturak, etab. Atal hau osatua eta emendatua izanen da ondoko asteetan.

 

Atari hau elebiduna da : webguneko baliabideen mamia euskaraz da ; hori da webgunearen izaiteko arrazoina eta, juridikoki, ez dugu eskubiderik irakurketak edo kantikak frantsesez argitaratzeko. Segur, nahi izan dugu euskaldun ez direnek errex nabiga dezaten frantses banderatxoan klik eginez, internautak atal ezberdinen frantsesezko izenburuak ikusiko ditu, bai eta eskuragarri diren baliabideen aurkezpenak ere ; kantuen zati handi batek frantsesezko itzulpena du.

Atari hau ebolutiboa da : denboran zehar, hobetua izanen da atal eta baliabide berriak gehituz (testuak, dokumentuak, partiturak, grabaketak, bideoak...)

Webgune hau « Kanta Jaunari » ko kideek eginiko lanaren jarraipena da, « Eliz Kantu Organoa lagun » (2015), « Salmoak » argitalpenean (2018), « Erromako Meza Liburua » aldare liburuan (2020an berrikusia) eta « Otoitz eta Kantu » parropien liburuan (2021) gauzatu dena.

Azkenik, azpimarratu nahi dugu atari huntan eskaintzen diren baliabideak jabetza intelektualaren menpe daudela, bai Elizaren testu ofizialentzat, berdin testu eta musikentzat, berdi kantiken, kantuen eta obren grabazio eta harmonizazioentzat. Obra literario zein musikalen erreprodukzioa legez zorrozki zaindua da.

Eskerrik beroenak obratze huntan lagundu gaituzten guzieri, gure elizbarrutiko kristauen otoitzean eta formakuntzan lagungarri izango delako menturan, Jainkoaren loriarik handienarentzat ! 

~~ ~~ ~~

 

C’est l’adresse du nouveau portail officiel de la liturgie en langue basque pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron.

Attendu depuis longtemps, ce nouvel outil est au service des paroisses du Pays basque, des prêtres, des équipes et animateurs liturgiques, des chorales paroissiales et des organistes.

 

Il a été financé pour 2/3 par le diocèse de Bayonne et pour 1/3 par l’association Kanta Jaunari.

 

Que contient actuellement ce nouveau portail ?

 

•       Lectures : les textes des lectures bibliques et des psaumes des Dimanches et des Fêtes accompagnés de la partition et de l’enregistrement du psaume, d’un choix de chants et de propositions de prière universelle.

•       Cantiques : les cantiques publiés dans le dernier recueil « Otoitz eta Kantu » paru en 2021 avec pour chaque cantique le texte, ses références (cote, auteurs, compositeurs, observations), sa traduction française si elle existe ; la ou les partitions ; les enregistrements disponibles et la vidéo si elle existe. La recherche est facilitée par un classement par ordre alphabétique ou par thème ou temps liturgique.

•       Chants (de l’Ordinaire) de la Messe : les textes, partitions et enregistrements des différents moments de la messe (salutations, préparations pénitentielles, Gloria, etc...) Cette rubrique ne comprend pour l’instant que la messe officielle présente dans le Missel Romain et sera complété dans les semaines à venir.

•       Autres chants : cette rubrique proposera différents chants autres que les cantiques comme des chants utilisés pour la catéchèse ou de nature paraliturgique c’est-à-dire utilisés en dehors des célébrations liturgiques.

•       Autres ressources : classés par thème (sacrements, rituels, histoire, culture et patrimoine, musique et chants, etc…), on y trouvera différents documents comme la mise à disposition de certains rituels (baptêmes, obsèques ; mariage…), des documents relatifs à l’histoire de la réforme liturgique de Vatican II au Pays basque, des documents relatifs aux dévotions populaires (pèlerinages, Fête-Dieu…), des recueils ou partitions de chants anciens aujourd’hui épuisés, etc…. Cette rubrique sera complétée et augmentée dans les semaines à venir.

Ce portail est bilingue : le contenu des ressources du site est en langue basque ; c’est la raison d’être du site et, juridiquement, nous n'avons pas les droits pour publier les lectures ou les cantiques en français. Bien sûr, nous avons souhaité que les non-bascophones puissent aisément y naviguer en cliquant sur le petit drapeau français, l’internaute verra s’afficher en français les titres des différentes rubriques ainsi que les présentations des ressources disponibles; une grande partie des cantiques est assortie d'une traduction en français.

 

Ce portail est évolutif : au fil du temps, il sera amélioré par l’ajout de nouvelles rubriques et de nouvelles ressources (textes, documents, partitions, enregistrements, vidéos…)

 

Ce site vient dans le prolongement du travail accompli par les membres de « Kanta Jaunari » qui s'est concrétisé par la publication de « Eliz Kantu Organoa lagun » (2015), « Salmoak » (2018), le livre d'autel Missel Romain « Erromako Meza Liburua » dans sa traduction révisée (2020) et le livre des paroisses « Otoitz eta Kantu » (2021).

 

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que les ressources mises à disposition sur ce portail sont soumises à la propriété intellectuelle tant pour les textes officiels de l’Eglise que pour les textes, musiques, enregistrements et harmonisations des cantiques, des chants et des œuvres. La reproduction des œuvres tant littéraire que musicale est strictement encadrée par la loi.

 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation qui, nous l’espérons, contribuera à la prière et à la formation des chrétiens de notre diocèse pour la plus grande gloire de Dieu !

 

KANTA JAUNARI

kanta.jaunari@gmail.com 

https://kantajaunari.eus/

Répondre à () :

advertisment-image

Inscription à la newsletter Notre Dame de la Bidassoa


| | Connexion | Inscription